Proeven van de wetenschap in L6.


Tijdens het thema Ons lichaam in Wereldoriëntatie kwam ook de tong aan bod.
We leerden over smaakzones en zout zoet bitter zuur en amami.
Meester vond dat wij dit beter gingen kunnen door heel wat af te proeven…
Het werd een ‘smakelijke’ les!
Na een uur proeven kwamen we tot de conclusie dat we allen op een andere plaats dezelfde smaak proefden… pas dan zei de meester dat er werd bewezen dat er geen smaakvelden op onze tong zijn…
Wie keek naar het programma ‘Ze zeggen dat…’ wist dit blijkbaar al…

Klik op het toestel om de foto's te bekijken