Theaterwandeling L3 en L4.


Vrijdag 21 juni was er een theaterwandeling. De leerlingen van het derde en vierde leerjaar hebben deze helemaal zelf in elkaar gestoken.
De ouders konden door middel van een wandeling naar verschillende voorstellingen gaan kijken.
Ze zagen onder andere een schimmenspel, tableau vivants, een voordracht van een zelfgeschreven gedicht, een groepje zangeressen,
2 powerpointvoorstellingen en de voorstelling van een zelfgemaakt muziekstukje.
Ook de speeches en de rondleidingen werden verzorgd door de leerlingen zelf.
Het was een daverend succes!

Klik op het toestel om de foto's te bekijken