Strapdag.


De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van kinderen en ouders om zich  duurzaam en veilig naar school te verplaatsen.
Doordat heel wat van onze kinderen met de bus naar school komen hebben wij onze aandacht verlegd.

Het werd een leuke dag!

Klik op het toestel om de foto's te bekijken