Spelen in de klas L1.


Tweewekelijks houden we klassenraad in de klas.
Hier leren de kinderen om te communiceren met elkaar en mogen ze voorstellen doen die ze willen gerealiseerd zien in de klas of school.
De voorstellen voor de school gaan naar de leerlingenraad. De haalbare voorstellen voor de klas voert de juf uit.
Zo wilden de kinderen graag meer versiering in de klas, daar zorgden we voor.
Om het gezellig te maken in de winterperiode, stelden de kinderen voor om lichtjes op te hangen, ook dit werd gerealiseerd.
Ook leuke foto’s maken van de kinderen uit de klas en die ophangen, werd gevraagd.
Dit deden ze zelf de laatste vrijdag! En de kinderen wilden ook zo graag eens gewoon spelen.
De vrijdag voor de vakantie leek hiervoor een ideaal idee!
Ja, zelfs de kinderen hebben inspraak in de klas of de school.

Klik op het toestel om de foto's te bekijken