Muzische vorming L6.

 

1. Beeld:

de voorbije weken werkte het zesde leerjaar aan een eigen interpretatie rondom meerdere schilders.
We bespraken de vorm bij Picasso, de kleur bij Mondriaan en de techniek van Van Gogh.
De leerlingen kregen de opdracht om uit deze drie schildertechnieken te kiezen en zelf iets te ontwerpen.
Er ontstonden heel abstracte en originele kunstwerkjes!

2. Drama:

vrijdag 31 januari mochten de leerlingen van het zesde eventjes gaan improviseren.
We begonnen in de klas aan het aanvullen van een verhaal, daarna gingen de leerlingen leren in een rol kruipen,
van een boom in de lente tot een parkwachter, van geheim agent tot bergbeklimmer.
Tot slot kregen de leerlingen een opdracht en via improvisatie gingen ze de volledige school door.

3. Muziek:

in de les muziek kregen de leerlingen de kans om met muziekinstrumenten te werken.
In groepjes van 4 maakten ze zelf een ritme die een welbepaald patroon moest opvolgen.
Na een halfuurtje oefenen brachten ze dit ook over naar de rest van de klas.
De klasgroep mocht nadien vertellen welke sfeer de melodie had en of er een patroon in de muziek zat.

Klik op het toestel om de foto's te bekijken