Mooimakers L5.


Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op.
Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. We geven uitvoering aan het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten.
Dit beleid is gestoeld op 5 pijlers waarvan we ondertussen weten dat een samenspel van deze pijlers het beste resultaat geeft.  Het gaat om:

1. infrastructuur
2. omgeving
3. participatie
4. sensibilisering en communicatie
5. handhaving

Klik op het toestel om de foto's te bekijken