Meester op de fiets L4.


Meester op de Fiets'  is een fietsvaardigheidsproject voor kinderen in lagere scholen.
MOEV wil de fietsvaardigheid bevorderen bij de leerlingen van de lagere scholen.
Het project werd ontwikkeld met de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Met dit project kan de school een  ‘fietsmeester’ of  ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen met de leerkracht op school  praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen.
Zo willen we leerlingen de kans geven op een leuke en veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het echte verkeer.
De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een fietsparcours op in de school.
Voor onze school kwam de fietsmeester voor het tweede, derde en vierde leerjaar.

Klik op het toestel om de foto's te bekijken