Meester op de fiets L3


'Meester op de Fiets' is een fietsvaardigheidsproject voor kinderen in lagere scholen.
De Stichting Vlaamse Schoolsport, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en Mobiel 21 sloegen de handen in elkaar voor dit uniek samenwerkingsverband.
Samen willen we fietsvaardigheid bevorderen bij de leerlingen van de lagere scholen.
Het project werd ontwikkeld met de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Met dit project kan de school een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen met de leerkracht op school praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen.
Zo willen we leerlingen de kans geven op een leuke en veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het echte verkeer.
De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een fietsparcours op in de school.

Klik op het toestel om de foto's te bekijken