Getallen tot 20 in L1.


We leerden de getallen tot 20! Eerst tellen, daarna probeerden we inzicht te krijgen in het getal.
We leggen 1 groepje van 10 en 5 losse, dat is 15.
Buiten deden we getallendictee, tekenden we de getallen en zochten we de getallen.
Bewegend leren is fijn!
In de klas werkten we ook met onze getalkaartjes, kralenketting en blokken.
Op verschillende manieren ontdekken we de getallen tot 20.

Klik op het toestel om de foto's te bekijken