Getalfamilies in L1.


We leerden deze week over getalfamilies en hoe kunnen we dit beter leren door veel te doen?
Eerst werkten we samen met juf die alles voordeed. Daarna mochten we in groepjes zelf aan de slag, we verdeelden knikkers en voegden die weer samen met de verschillende splitsmachines en rups.
Door veel zelf te doen en het te verwoorden leren we veel van elkaar.
Toen dit goed lukte, werkten we per twee.
We zochten samen van elk getal de familie en noteerden dit ook. Wat ging dit al vlot!

Klik op het toestel om de foto's te bekijken