Boerderijklas L5 dag 5.


Dit schooljaar gaan de leerlingen van de derde graad niet op GWP (zeeklas), maar trekken we 5 dagen
naar de boerderij de Biezenhoeve in Watou. Hier zullen we niet alleen stilstaan bij het leven op de
boerderij, maar gaan we ook STEM-gericht werken. STEM staat voor Science Technology,
Engeneering and Mathematics.

Klik op het toestel om de foto's te bekijken