XperiLAB L6.

Doel:

Het project XperiLAB.be wil jongeren warm maken voor wetenschap. Daar is een persoonlijke, actieve aanpak voor nodig, want doen is begrijpen!
Daarenboven biedt XperiLAB.be de gelegenheid aan leerkrachten en hun leerlingen om middelen te gebruiken waarover ze in de klas vaak niet beschikken.

Doelpubliek:

XperiLAB.be werd ontworpen voor kinderen in de twee laatste jaren lager en de twee eerste jaren secundair onderwijs.
De werkingsbasis is een klas of een lesgroep (maximaal 27 leerlingen).

Concept:

De vrachtwagen ontpopt zich tot een laboratorium, waarin de leerlingen gedurende 90 minuten wetenschappers zijn.
In groepjes van 2 of 3 kunnen ze observeren, testen en afleiden; in biologie, chemie, fysica of technologie.
De rode draad… De wetenschappelijke methode!

Klik op het toestel om de foto's te bekijken