Onze lagere afdeling

Promofilmpje 1ste leerjaar (klik hier)

a. Taal- en rekenmethodes

In alle klassen wordt er met dezelfde taal- en rekenmethodes gewerkt. Een uitzondering daarop is het eerste leerjaar waar voor aanvankelijk lezen de methode “Veilig leren lezen: Kim-versie ” wordt gebruikt (vervolgmethode van Jules, Loeloe en Pompom).
Rekenmethode: rekensprong plus
Taalmethode : taalkanjers
Wereldoriëntatie: Mundo

b. Projecten

Door de lagere klassen worden jaarlijks verschillende projecten uitgewerkt. Dit houdt in dat er, uitgaande van de leerlingen zelf, bepaalde belangstellingspunten worden uitgewerkt en dat er daarbij aansluitend uitstappen worden georganiseerd.
Tevens wordt er actief deelgenomen aan:
- de jeugdboekenweek
- toneelvoorstellingen
- jeugd en muziek
- ...

c. ICT

In iedere klas is een Prowise touchscreens voorzien. 22 tablets en 25 tal laptops liggen klaar voor gebruik in de klassen.
Dash en Dot, de beabot en co-de-rups (zie uitleg) worden ingezet.
Voor dyslectische kinderen kan SPRINTPLUS ingezet worden.

d. Lichamelijke opvoeding

Er zijn twee uur turnen per week. Dit gebeurt in onze goed uitgeruste turnzaal.
De klassen gaan zwemmen in blokken van twaalf weken. Zo kan er intensief gewerkt worden aan de nieuwe leerlijn zwemmen.

e. Technisch lezen.

Vanaf het tweede t.e.m. het vierde leerjaar wordt er wekelijks in doorbrekende niveaus gelezen.
Meer info is altijd te krijgen bij het zorgteam en de klasleerkracht.

f. SES

Er is op onze school een SES-leerkracht aanwezig. SES is de afkorting van Socio-Economische-Status.
Concreet betekent dit dat kinderen die leerproblemen of -achterstanden hebben opgelopen, extra hulp en aandacht krijgen van de SES-leerkracht.
Dit gebeurt in samenspraak met de ouders en de klasleerkracht.
Tevens beschikken we over een SES-klas, waarin met de leerlingen onder begeleiding van de klasleerkracht en de SES-leerkracht gedifferentieerd kan gewerkt worden onder spelvorm.
SES-uren worden ook gebruikt voor ondersteuning in de klas.


g. Geïntegreerde Werkperiode (GWP)

Er wordt tweejaarlijks een geïntegreerde werkperiode ingericht voor de 3de graad (bosklas, rivierklas, …). Tijdens deze GWP ontdekken de leerlingen op een niet-schoolse manier, en dit in een andere omgeving, heel wat sociale en andere vaardigheden.
Voor de deelnemende leerlingen blijft het een onvergetelijke periode. Het tussenliggend jaar gaan de leerlingen van de 3de graad op boerderijklas (niet uitslapend).

h. Rapporten

Er zijn vier rapportperiodes voorzien en drie oudercontactavonden.
Uitzondering is het eerste leerjaar waar er nog een bijkomend oudercontact is rond de herfstvakantie.
Tijdens deze avonden is het mogelijk om met de leerkrachten, zorgteam en directie te praten i.v.m. de resultaten van uw kind of andere vragen.


i. Muzische vorming

De vrijdagnamiddag is voorbehouden voor muzische vorming. Alle aspecten van muzische vorming ( beeld, drama, beweging, muziek en media) komen aan bod.

j. Initiatie Frans

In de tweede graad lagere wordt er met een Franse initiatie methode, Francofan, gewerkt. Dit is een speelse, mondelinge voorbereiding op de Franse methode in 5 de en 6 de leerjaar. .