Flyer voor de allerkleinsten.

   Onze kleuterschool

a. De instapdata

Vanaf 2 jaar en 6 maanden heten wij de kleuters van harte welkom in onze gemeenschapsschool. De instapdata zijn telkens de eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, op 1 februari, na de krokus- en de paasvakantie en eerste schooldag na hemelvaartdag.

 

Schooljaar 18 - 19

Schooljaar 19 - 20

De eerste schooldag na de zomervakantie

Maandag 03/09/18
Maandag 02/09/19

De eerste schooldag na de herfstvakantie

Maandag 05/11/18
Maandag 04/11/19

De eerste schooldag na de kerstvakantie

Maandag 07/01/19
Maandag 06/01/20

De eerste schooldag van februari

Vrijdag 01/02/19
Maandag 03/02/20

De eerste schooldag na de krokusvakantie

Maandag 11/03/19
Maandag 02/03/20

De eerste schooldag na de paasvakantie

Dinsdag 23/04/19
Maandag 20/04/20

De eerste schooldag na Hemelvaartdag

Maandag 03/06/19
Maandag 25/05/20

Als een kind 3 jaar of ouder is en voor de eerste keer naar school gaat, kan het op elk moment starten.

b. Klaswerking

Onze kleuterklassen werken met thema’s.
De ouders worden in de laagste kleuterklassen per week op de hoogte gebracht door een overzicht van de voorbije week.
In de hoogste kleuterklassen krijgen de ouders een overzicht van wat gedurende de twee volgende weken aan bod zal komen per thema.

c. Hoekenwerk

Onze kleuterklassen zijn in hoeken verdeeld naargelang de activiteiten die er gegeven worden. Er wordt steeds thematisch gewerkt.
Voorbeelden van hoeken zijn:
• de praathoek
• de creahoek
• de bouwhoek
• de poppenhoek
• de computerhoek

d. Onze 3de kleuterklas

In de 3de kleuterklas worden op een spelende manier activiteiten gegeven voorafgaand aan het leren schrijven en rekenen.
We starten vanaf K3 met initiatie Frans.

e. Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar

Er gebeurt een uitwisseling tussen 3de kleuter en 1ste leerjaar. Dit houdt in dat om de twee maanden de kleuters naar het 1ste leerjaar gaan en de leerlingen van het 1ste leerjaar komen bij de juf van de 3de kleuterklas.
Grote voordelen:
De kleuters leren de juf van het 1ste leerjaar zeer goed kennen en omgekeerd.
Er worden voorbereidende taken gemaakt met het oog op het volgende schooljaar.
De leerlingen van het 1ste leerjaar kunnen bij de kleuterjuf hun hartje ophalen aan speelhoeken en knutselen. Heerlijk weer eens een beetje kleuter zijn!

f. Speeltijd

De afgesloten speeltuin is uitsluitend voorbehouden voor de kleuters. Bij mooi weer rijden de kleuters rond met fietsjes. Bij slecht of ongezond weer spelen zij binnen in hun leuk versierde speelzaal.

g. Bewegingsopvoeding

De kleuters krijgen bewegingsopvoeding in de kleuterspeelzaal of onze grote turnzaal volgens beschikbaarheid. Tweemaal per week gaan ze turnen in de grote turnzaal onder leiding van een vakleraar.

h. Snoezelruimte

Sfeervolle ruimte om zintuiglijk op ontdekkingstocht te gaan.
Wat is nu eigenlijk snoezelen? Snoezelen is het doelgericht, begeleid en selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels (ruiken, horen, zien, voelen en proeven). Dit alles gebeurt in een verduisterde ruimte met allerhande sfeerverlichting, discobal, blacklights,
Voelmuur, verkleedhoek, muziekinstrumenten, proevertjes, geurdoosjes, , alles om op zintuiglijke ontdekkingstocht te gaan.
Steeds welkom om de ruimte te bekijken!

i. Heen- en weerschrift

Vanaf 1 september wordt aan alle kleuters een heen- en weerschriftje bezorgd. Het schriftje gaat letterlijk heen en weer tussen school en thuis. Het is een belangrijk communicatiemiddel tussen school en thuis.

j. Kinderverzorgster

2 dagen in de week komt er een kinderverzorgster om de kleuterleidsters van de peuterklas bij te staan bij de verzorging en begeleiding van de klas.

k. Totaalmethode

Er is een continuïteit binnen de kleuterklassen, die zelfs doorgetrokken wordt in het eerste leerjaar. Er wordt met de totaalmethode van de uitgeverij Zwijsen gewerkt. In de peuterklas en eerste kleuterklas ondersteunt de klaspop Jules de methode. Hij is de allerbeste vriend van heel wat kleutertjes en vindt het zelf ook reuze in de klas.
In de tweede kleuterklas wordt er gewerkt met Loeloe en in onze derde kleuterklas zien we Pompom.

l. ICT

De kleuters hebben een smartbord in hun speelzaal. Dit kan gebruikt worden voor interactief werk, bekijken van films, opzoekingwerk op internet, ...
Alle kleuterklassen zijn voorzien van internet. De tablets worden graag ingezet in de kleuterklassen.
Ook de beabot en co-de-rups worden in de kleuterklassen ingezet.