Flyer voor de allerkleinsten.

   Onze kleuterschool
Promofilmpje peuterklas (klik hier)

Promofilmpje kleuterklas (klik hier)a. De instapdata

Vanaf 2 jaar en 6 maanden heten wij de kleuters van harte welkom in onze gemeenschapsschool. De instapdata zijn telkens de eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, op 1 februari, na de krokus- en de paasvakantie en eerste schooldag na hemelvaartdag.

 

Schooljaar 20 - 21

De eerste schooldag na de zomervakantie

Dinsdag 01/09/20

De eerste schooldag na de herfstvakantie

Maandag 09/11/20

De eerste schooldag na de kerstvakantie

Maandag 04/01/21

De eerste schooldag van februari

Maandag 01/02/21

De eerste schooldag na de krokusvakantie

Maandag 22/02/21

De eerste schooldag na de paasvakantie

Maandag 19/04/21

De eerste schooldag na Hemelvaartdag

Maandag 17/05/21

Als een kind 3 jaar of ouder is en voor de eerste keer naar school gaat, kan het op elk moment starten.

b. Klaswerking

Onze kleuterklassen werken met thema’s.
De ouders worden in de laagste kleuterklassen wekelijks/tweewekelijks op de hoogte gebracht door een overzicht van het voorbije thema.
In de hoogste kleuterklassen krijgen de ouders een overzicht van wat gedurende de twee volgende weken aan bod zal komen per thema.

c. Hoekenwerk

Onze kleuterklassen zijn in hoeken verdeeld naargelang de activiteiten die er gegeven worden. Er wordt steeds thematisch gewerkt.
Voorbeelden van hoeken zijn:
• de praathoek
• de creahoek
• de bouwhoek
• de poppenhoek
• de computerhoek

d. Onze 3de kleuterklas

In de 3de kleuterklas worden op een spelende manier activiteiten gegeven voorafgaand aan het leren schrijven en rekenen.

e. Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar

Er gebeurt een uitwisseling tussen 3de kleuter en 1ste leerjaar. Dit houdt in dat vanaf januari de kleuters ongeveer 6 keer naar het 1ste leerjaar gaan en de leerlingen van het 1ste leerjaar komen bij de juf van de 3de kleuterklas.
Grote voordelen:
De kleuters leren de juf van het 1ste leerjaar zeer goed kennen en omgekeerd.
Er worden voorbereidende taken gemaakt met het oog op het volgende schooljaar.
De leerlingen van het 1ste leerjaar kunnen bij de kleuterjuf hun hartje ophalen aan speelhoeken en knutselen. Heerlijk weer eens een beetje kleuter zijn!

f. Speeltijd

De afgesloten speeltuin is uitsluitend voorbehouden voor de kleuters. Bij mooi weer rijden de kleuters rond met fietsjes. Bij slecht of ongezond weer spelen zij binnen in hun leuk versierde speelzaal.

g. Bewegingsopvoeding

De kleuters krijgen bewegingsopvoeding in de kleuterspeelzaal of onze grote turnzaal volgens beschikbaarheid. Tweemaal per week gaan ze turnen in de grote turnzaal onder leiding van een vakleraar.

h. Heen- en weerschrift

Vanaf 1 september wordt aan alle kleuters een heen- en weerschriftje of heen- en weermapje bezorgd. Het schriftje/mapje gaat letterlijk heen en weer tussen school en thuis. Het is een belangrijk communicatiemiddel tussen school en thuis.

i. Kinderverzorgster

Twee halve dagen in de week komt er een kinderverzorgster om de kleuterleidsters van de peuterklas en de 1ste kleuterklas bij te staan bij de verzorging en begeleiding van de klas.

j. Totaalmethode

Er is een continuïteit binnen de kleuterklassen, die zelfs doorgetrokken wordt in het eerste leerjaar. Er wordt met de totaalmethode van de uitgeverij Zwijsen gewerkt. In de peuterklas en eerste kleuterklas ondersteunt de klaspop Jules de methode. Hij is de allerbeste vriend van heel wat kleutertjes en vindt het zelf ook reuze in de klas.
In de tweede kleuterklas wordt er gewerkt met Loeloe en in onze derde kleuterklas zien we Pompom.

k. ICT

De kleuters hebben een verplaatsbaar smartboard ter beschikking. Dit kan gebruikt worden voor interactief werk, bekijken van films, opzoekingwerk op internet, ...
Alle kleuterklassen zijn voorzien van internet. De tablets worden graag ingezet in de kleuterklassen.
Ook de beabot en co-de-rups (zie uitleg) worden in de kleuterklassen ingezet.