Privacy

Disclaimer Privacybeleid website (klik hier)

Toestemmingsformulier om beeldmateriaal te nemen en publiceren (klik hier)

Toestemmingsformulier om nieuwsbrieven te versturen (klik hier)

Promofilmpje "BS De Ster" (klik hier)

Flyer "BS De Ster" (klik hier)

Geschiedenis van onze school

(klik hier)

Ligging van onze school

De school is gelegen aan Rekhof 36 te Poperinge.
Niettegenstaande de school midden in het centrum ligt, zijn de gebouwen toch ingeplant in een omgeving met veel groen.

De schooluren

De schooluren zijn als volgt onderverdeeld:

Kleuters: van 8u45 tot 12u20 en in de namiddag van 13u30 tot 15u50.
Lagere: van 8u45 tot 11u55 en in de namiddag van 13u05 tot 15u50.

Op vrijdagnamiddag, eindigen de lessen om 15u00.
Op woensdag wordt lesgegeven van 8u45 tot 11u30. Iedere morgen is er telkens toezicht voorzien op de speelplaats vanaf 8u15.

Opvang

De opvang gaat door in de schoolrefter/turnzaal. Een gezellige, grote ruimte, waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen of hun huiswerk kunnen maken.
Mama Christa is onze vaste opvangdame, die zich met hart en ziel inzet voor onze kinderen.
Er is voor- en naschoolse kinderopvang: ’s morgens vanaf 7u00 en ’s avonds tot 17u45. Niet op woensdagmiddag.
Bijdrage: € 1 per beginnend half uur
Bijkomende inlichtingen kunnen op school bekomen worden.
Indien de kinderen langer dan 17u30 moeten worden opgevangen of ook op woensdagmiddag, dan worden zij door een leerkracht naar de “Hopsakee” gebracht (kinderopvang van de stad).

Prijs maaltijden

Kleuters: 2,90 euro; 1ste en 2de leerjaar: 3,90 euro; 3de tot en met 6de leerjaar: 4,20 euro. Soep afzonderlijk kost: 0,60 euro.
Betaling gebeurt maandelijks met een overschrijving (VOORAFBETALING) door het secretariaat opgemaakt.

Busregeling

De leerlingen, woonachtig te Poperinge en omgeving, kunnen worden opgehaald en teruggebracht.
Voor de rechthebbende leerlingen (o.a. voorwaarde méér dan 4 km van de school wonen en de dichtstbijgelegen school van hetzelfde net bezoeken) is het vervoer gratis.
Wie niet gratis meerijdt, betaalt het tarief van De Lijn (openbaar vervoer). Betaling gebeurt eveneens via overschrijving (VOORAFBETALING) door het secretariaat opgemaakt.
Er wordt, waar mogelijk, vaste stopplaatsen ingericht.

Bus 1: Vleteren en Woesten
Bus 2: Poperinge Reningelst Abele Westouter
Bus 3: Watou Roesbrugge Haringe Krombeke Proven - Stavele


Vrije keuze van godsdienst of zedenleer

In onze school bestaat er een vrije keuze van godsdienst of zedenleer. Nieuwe leerlingen en de leerlingen van het eerste leerjaar in de lagere school krijgen een keuzeverklaring mee.
Aanvragen tot vrijstelling van de cursus godsdienst of zedenleer worden via de directeur van de school zo spoedig mogelijk ingediend.
Wordt verstaan onder godsdienst: katholieke, protestantse, Israëlitische, anglicaanse, islamitische en orthodoxe godsdienst.

Ouderraad-vriendenkring (OUVRI) (zie brief)

De ouderraad en de vriendenkring zijn in de school samengesmolten. De vriendenkring heeft tot doel de sociale en culturele activiteiten te stimuleren.
De vriendenkring geeft logistieke en financiële steun voor het sinterklaasfeest, schoolfeest, enz. .
De opbrengst van deze activiteiten wordt gebruikt voor de aankoop van didactisch materiaal, Sinterklaasfeest, steun aan het boekenfonds, tussenkomst bij de geïntegreerde werkweek en uitstappen van de leerlingen.

Schoolverzekering (gratis!)

De school is verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Ethias. Wanneer een schoolongeval gebeurt of een ongeval van of naar de school (kortste en veiligste weg), worden de leerlingen gedekt door de verzekering.

CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding is gevestigd te Ieper, Minneplein 42.
Tel. : 050/ 44 50 10. Indien nodig komt een CLB-medewerker naar onze school. Afspraken kunnen dan doorgaan in ons CLB-lokaal.