L4 Climate games. Toneelvoorstelling.

7-29 november

In de klas werken we rond het boek ‘de groene ijsbeer’. Het boek neemt ons mee van de Noordpool, over Europa en Afrika, tot de zuidpool.
We maken zelfs een sprong naar Indonesië. We leren dat ijsberen, maar ook andere dieren en mensen, vaak te lijden hebben onder de opwarming van de aarde.
Wat dit nu juist betekent…’de opwarming van de aarde’… daarover leren we meer tijdens uitstappen en workshops allerhande!

Dinsdag 22-11

Een drukke dag! In de voormiddag komt een Afghaanse dame, die verbonden is aan de organisatie ‘mothers for peace’ vertellen over het verband tussen oorlog en klimaatsverandering.
In de namiddag mogen we in GC Ghybe genieten van de theatervoorstelling ‘spoedig herstel’.

Klik op het toestel om de foto's te bekijken