Techniek brandend vuur in L4

In de techniekles keken we na hoe we veilig een kaarsje konden aansteken.
Na heel wat afspraken, konden we zelf een aantal proeven uitvoeren in groep.
We staken op een veilige manier ons theelichtje aan. Toen we er een glas over plaatsten, doofde het vuur.
Wanneer we een potlood onder het glas stopten, bleef het kaarsje branden.
In een schaaltje water dreef de kaars. Ook hier doofde de kaars toen we er een glas over plaatsten.
Onze conclusie: Vuur heeft lucht nodig om te blijven branden.
Tot slot leerden we ook nog wat we moesten doen bij brand. Maar we hopen dat we dit nooit zullen nodig hebben!

Juf Els

Klik op het toestel om de foto's te bekijken