Techniek L5: elektrische toestellen onderzoeken


In de les techniek hebben we deze keer elektrische toetstellen onderzocht. Elk groepje kreeg een ander toestel om mee te werken.
We leerden de handleiding gebruiken om allerlei informatie op te zoeken.
Zo probeerden we te achterhalen hoe het toestel precies werkt, hoe we het moeten onderhouden, wat de gevaren kunnen zijn en welke veiligheidsadviezen er opgevolgd moeten worden.
Aan het einde van de les stelde elk groepje zijn toestel voor aan de klas.

Juf Jolien

Klik op het toestel om de foto's te bekijken