Meters en peters eerste activiteit

Meters en peters … ?!?

Jawel zoals elk schooljaar worden de leerlingen uit het 5 e leerjaar gevraagd om te willen zorgen voor 1 of meer meisjes en jongens uit het eerste leerjaar.
Bedoeling dat ze toezien of de eersteklasser zich goed voelt in de refter, op de speelplaats, …
Ook worden regelmatig samen allerlei leuke activiteiten opgezet om elkaar beter te leren kennen.
Zo werd maandag de start gegeven.
De meters en peters stelden zich kort voor en namen daarna de “maat” van hun meter- of peterkind.
Een hand en een voet werd op golfkarton getekend en uitgeknipt.
Deze beide vormen zullen wij de komende weken prima kunnen gebruiken om allerlei voorwerpen binnen als buiten de klas op te meten.
We houden jullie verder op de hoogte wanneer opnieuw iets samen op touw wordt gezet.

meester Dominique en juf Jolien

Klik op het toestel om de foto's te bekijken