Mooimakers in L3.


Vlaanderen Mooi  is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers. 
Mooimakers ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op.
Dit jaar roept de campagne op om te doen alsof je thuis bent en geen afval op de grond te gooien.
Als school zetten we ons in om de school, parking en de dichte omgeving van de school rein te houden.
Vanuit de actie Mooimakers kregen we handschoenen en grijpstokken.
Om de 14 dagen is er een andere klas verantwoordelijk voor het opruimen van de speelplaats en omgeving.
Natuurlijk sensibiliseren we de kinderen ook om geen afval op de grond te gooien, maar gebruik te maken van de daarvoor voorziene afvalcontainers.
We houden de school ook afvalarm. Binnenkort komt er ook een hinkelpad naar de vuilnisbakken om het opruimen ludiek te houden.

Juf Martine

Klik op het toestel om de foto's te bekijken