L4 Climate games. Bezoek aan stek vzw.

Project : Climate games

7-29 november

In de klas werken we rond het boek ‘de groene ijsbeer’. Het boek neemt ons mee van de Noordpool, over Europa en Afrika, tot de zuidpool. We maken zelfs een sprong naar Indonesië. We leren dat ijsberen, maar ook andere dieren en mensen, vaak te lijden hebben onder de opwarming van de aarde. Wat dit nu juist betekent…’de opwarming van de aarde’… daarover leren we meer tijdens uitstappen en workshops allerhande!

Woensdag 16-11

De bus brengt ons naar ‘Stek vzw’, hier in Poperinge. Stek vzw wil mensen sensibiliseren en betrekken bij biologische landbouw. We krijgen alvast een workshop rond de rijkdom die onze natuur het hele jaar te bieden heeft.

Ook gelezen op de website:

beDOELing  

Stek vzw  heeft tot doel 

Het sensibiliseren en bewust betrekken van mensen bij biologische en biologisch-dynamische landbouw.
Mensen terug zelfredzaam leren zijn, leren zien welke rijkdom de natuur het jaar door te bieden heeft, en deze leren aanwenden.
De kennis die generaties lang werd doorgegeven en nu dreigt verloren te gaan weer opwaarderen.
Dit doen we door mensen de kans te bieden deel te nemen aan onze dagelijkse bezigheden, het aanbieden van voordrachten en workshop.
Belangrijk is dat we erin slagen een zo divers mogelijk publiek te bereiken. Ook degenen die maar al te vaak uit de boot vallen.
Meer info: www.stekvzw.be

Klik op het toestel om de foto's te bekijken