Briefjes versturen in L1

Normaal voorziet de postbode ons van brieven en postduiven hadden wij niet tot onze beschikking, daarom bedachten wij een plannetje om briefjes weg te schieten.
We stelden in onze klas voor om een briefjesverstuurmachine te maken met plankjes hout, wieltjes, elastiekjes, …
Dit kaderde in het thema over “vroeger”, toen moesten mensen ook met eenvoudig materiaal en middelen dingen uitvinden om het leven gemakkelijker te maken, niet?
Er werd getimmerd en geschroefd in groepjes (zie foto’s).
Her en der slaagde een groepje erin om hun briefje enkele meters ver te laten wegschieten, verder oefenen is de boodschap!
Het werd een bijzonder interessante “techniek”les waarbij iedereen sterk betrokken was.

mr. Dominique
Klik op het toestel om de foto's te bekijken